กฎของการทำงาน

1.คำว่าลืม เอามาใช้เป็นเหตุผลของการทำงานไม่ได้เพราะมันคือข้ออ้าง

2. ห้ามละทิ้งหน้าที่ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ

3. ห้ามหายไปในเวลางานโดยที่ไม่แจ้งให้หัวหน้ารับทราบก่อน

4. ทำงานอย่างละเอียดและรอบครอบ และควรคิดไตร่ตรองการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed