มิตซูบิชิ!! ไล่พนักงานเกือบ 2,000 คนออก เพราะประท้วง

บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานเกือบ 2 พันคน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการรวมตัวกันเรียกร้องต่อนายจ้าง เกี่ยวกับฐานเงินเดือนเดิมเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อคน เมื่อลูกจ้างบวกลบค่าจ้างพบว่า การปรับโครงสร้างใหม่ไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้นแต่ลดลง รวมถึงโบนัสที่เคยได้กลับไม่ได้ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกันถึง 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ บริษัทจึงขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะ ข้อร้องเรียนของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดให้ กับมวลชนสมาชิกสหภาพแรงงานและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed