เพจดังฉะ! รถทัวร์ สกปรก-กระจกร้าว ไม่ได้มาตรฐาน

ตามที่มีผู้เข้าไปร้องเรียนในเพจ “แหม่มโพธิ์ดำ” กรณีที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางแล้ว รู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่น่าพึงพอใจ โดยรถนั้นมีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง กระจกหน้าแตกร้าว ห้องน้ำสกปรก อย่างมาก

ทางกรมขนส่งทางบกได้ตรวจสอบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถเสริม เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้นำรถคันดังกล่าวออกมารับส่ง โดยมิได้ตรวจสอบสภาพของรถก่อนให้บริการ และได้ทำการลงโทษผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งเรียบร้อยแล้ว

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed