วิธีขอขมาเทวดา หลังทำเห็นผล ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!!

วันนี้เรามาดูวิธีการขอขมาเทวดาประจำตัวกันดีกว่านะคะ เพื่อนๆ คนไหนที่กำลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังแย่ลงมากๆ ทำอะไรก็พบแต่ปัญหาอุปสรรค ได้รับแต่ความเดือดร้อน บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกไม่น่าจะรอดจากเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างหวุดหวิด

เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นความเชื่อของผู้ที่หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณว่าเป็นเพราะเทวดาที่ที่ปกปักรักษาตัวเรากับเจ้ากรรมนายเวร กำลังต่อสู้กันอยู่ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าผลก็จะเกิดแก่ตัวเรา ดังนั้นเราจึงควรที่จะเพิ่มบุญบารมี เพิ่มพลังให้แก่เทวดาที่อยู่ในตัวของเรา มาดูวิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายกันเลยจ้า

ตั้งนะโม 3 จบ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะ

เทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed