“ในหลวง” รับสั่งให้รัฐบาล ดูแลคนจนด่วน

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรีได้มามอบนโยบายกระทรวงเกษตร ซึ่งหลังจากฟังปัญหาและการแก้ไขแก่เกษตรกรแล้ว ได้ปรับหนทางแก้ปัญหาใหม่ ยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลัก และช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

หลังจากมอบนโยบาย ได้ต่ออีกว่า ร.10 ได้รับสั่งให้รัฐบาล คณะรัฐมนตรีให้ดูแลประชาชน และเจาะจงยิ่งถ้าเป็นคนจนผู้มีรายได้น้อย 30,000,000 คน ซึ่งในฐานะรองนายกแล้วจึงได้ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อเกษตรกรชาวไทยอย่างทั่วถึง และการมารอบนี้ไม่ได้มาเพื่อแทรกแซงงานใดๆทั้งสิ้น แต่เพื่อมาร่วงามกับเกษตรบูรณาการการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยิ่งขึ้นไปอีก

No Comments Yet

Comments are closed