โบราณว่า.. 5 จุดในบ้าน ห้ามวาง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”

5 จุดในบ้านที่ไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียตามมากับคนในบ้าน เรามาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง จุดไหนที่ไม่ควรวาง

1.ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิดผนังห้องน้ำ


2.ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู
3.ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้าน


4.ห้ามวางเหนือห้องน้ำหรือเตียงนอน
5.ห้ามวางพิงเสาที่ลอย เพราะจะแสดงถึงความไม่มั่นคง

ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณ ในปัจจุบันก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed