จงใช้ชีวิต…ให้เหมือนกับ ผ้าขี้ริ้ว แล้วคุณจะไม่รู้สึกท้อกับชีวิต

ผ้าขี้ริ้ว ยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด
คือการที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นสุขสบาย เช่น พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกอยู่อย่างสุขสบาย สุขใดจะเท่ากับการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่าง ๆ

ผ้าขี้ริ้ว ดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา
คือการที่รู้ตัวว่าตนเองสกปรกถึงเวลาที่ต้องชำระออกแล้ว ไม่ใช่เก็บความสกปรกนั้นหมักไว้แล้ว บอกว่าตนเองสะอาด

ผ้าขี้ริ้ว เป็นผ้าที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุด
คือการที่ได้ฝึกหัดตนเอง ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่น ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษามากน้อยเพียงใด แค่เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนดังเช่น ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

ผ้าขี้ริ้ว ถึงจะเป็นผ้าที่ไม่มีราคา แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้
คือการพยายามทำให้ตนมีคุณค่า โดยการทำงานด้วยหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ประจบประแจง ทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่า ไม่ใช่งองืองอเท้า น้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตตนเอง และค่อยสร้างกำลังใจให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ

ผ้าขี้ริ้ว ไม่เคยที่จะเกี่ยงงอนไม่ว่าจะถูกนำไปเช็ดถูอะไร
คือการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสาทำงาน และตั้งใจทำงานนั้น ๆ ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานใดก็ตาม

ผ้าขี้ริ้ว พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด
ควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น มีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ

ผ้าขี้ริ้ว ทนทานต่อการขัดถูชักล้าง ไม่เปราะบาง
คือมีความ อดทน ต่ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าตนเองจะเหนื่อยและท้อเพียงใด เพื่อให้ประสบความสำเร็จ มีความหนักแน่นไม่เปราะบางไม่หักง่าย

ผ้าขี้ริ้ว แม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้ว แต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่
เมื่อกำลังถูกสบประมาทจากผู้อื่นจงตั้งใจที่จะเอาชนะคำสบประมาทนั้นและเปลี่ยนเป็นแรงพลัดดันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในงานนั้น ๆ


เราต้องทำตัวให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อน  แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังชีวิตของเราก็เช่นกัน หากทนความทุกข์ยากลำบาก  ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จะมีเสน่ห์ และมีความหมายทุกคนจึงควร พากเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต อย่างที่ผ้าขี้ร้ิวสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

61 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.