จีนจัดเต็ม!! โปรโมทรถยนต์ โดยใส่ไว้ใน “ตู้ปลา”

ถ้าพูดถึงการประสบความสำเร็จในการธุรกิจ คงไม่มีใครเกินหน้าประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2560 มีการโปรโมทรถยนต์แบบใหม่ โดยนำรถยนต์ใส่ไว้ในตู้ปลาขนาดยักษ์ ผู้คิดค้นได้กล่าวถึงผลงานว่า “ปลาพวกนี้ได้ว่ายน้ำทะลุประตูมังกร” เป็นการสื่อถึงการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือยกระดับสถานะของตนให้ดียิ่งขึ้น ที่ประเทศจีนได้มีสุภาษิตว่า “ปลาหลีข้ามประตูมังกร” เป็นการชื่นชมความกล้าหาญและมุ่งมั่นของปลาหลีมากและเปรียบสายน้ำที่เชี่ยวกรากดังประตูสวรรค์ เมื่อปลาหลีข้ามประตูสำเร็จก็ได้กลายเป็นมังกร

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed