ใช้ไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย และถูกวิธี

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ทุกบ้านต้องมีเพราะความสะดวกสบายในการใช้อุ่นอาหาร ทำอาหารง่ายๆแต่การใช้ไมโครเวฟให้ถูกวิธีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่นการเลือกใช้ภาชนะ การตั้งความร้อนต้องใช้ให้ถูกกับการใช้งานแต่ละครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และหลีกเลี่ยงการเกิดอ้ันตราย

ไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย และถูกวิธี

  • การใช้ไมโครเวฟนั้น มีข้อควรระวังที่คนส่วนใหญ่มองข้าม จนเกิดอันตรายได้การใช้ไม่โครเวฟควรยืนห่างเตาไมโครเวฟ ประมาณ 50-100 cm
  • ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะทุกชนิด หรือภาชนะกระเบื้องที่มีขอบเงินขอบทอง เป็นสาเหตุทำให้เกิดประกายไฟ คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับ ทำให้อุปกรณ์ภายในเสื่อมเร็ว อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง
  • ควรเลือกภาชนะที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ เช่น ภ้วยเซรามิก ชามกระเบื้อง ชามไม้
  • ภาชนะพลาสติกที่ทนความร้อนได้เกินจุดเดือด พลาสติกสำหรับใส่ไมโครเวฟที่เหมาะสมควรจะทำมาจากพลาสติกประเภท Polyethylene terephthalate (PET) หรือ Polypropylene (PP) 
  • ตั้งความร้อนให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละครั้ง
  • ไม่ควรนำอาหารที่มีเปลือกแข็ง ผิวมัน เข้าไปทำให้สุกในไมโครเวฟ เพราะความร้อนภายในอากาศทำให้ขยายตัว เกิดแรงดันทำให้อาหารระเบิดภายในไมโครเวฟได้
  • การอุ่นอาหารแช่แข็ง หรือปรุงอาหารที่มีภาชนะที่มีฝาปิด ควรเปิดฝาเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำพุ่งออกมาได้ หรือเปิดฝาไว้เลย

ภาชนะที่เหมาะกับกับการเข้าไมโครเวฟ 

1.ภาชนะเซรามิก ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีและปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่คุณภาพของเซรามิกด้วย และไม่ควรตกแต่งลวดลายหรือเคลือบด้วยสีฉูดฉาด

2.ภาชนะกระดาษสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ยกเว้นกระดาษที่มีการพิมพ์ตัวอักษร เมื่อได้รับความร้อนอาจทำให้สารที่อยู่ในหมึกพิมพ์ออกมาปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตราย

3.ภาชนะที่ทำด้วยพลาสติกควรใช้ชนิดที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ซึ่งจะเป็นพลาสติกคุณภาพดีและทนความร้อน พลาสติกประเภท Polyethylene terephthalate (PET) หรือ Polypropylene (PP)
4.ภาชนะที่ทำด้วยโลหะ ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟอย่างยิ่ง

เพื่อนๆควรใส่ใจในการใช้ไมโครเวฟให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของเพื่อนเองๆและยังทำให้ไมโครเวฟไม่เสื่อมสภาพเร็วจากการใช้งาน 

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed