10 การกระทำ ที่จะทำให้เกิดเป็น “เปรต”

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ การเกิดใหม่เป็น เปรต นั้นถือว่าเป็นกรรมหนักพอสมควร ซึ่งการจะเกิดมาเป็นเปรตนั้นต้องทำกรรมอย่างไรบ้างถึงจะเกิดเป็นเปรต มาลองอ่านกันเลยค่ะ และระวังกันให้ดี อย่าทำกันนะคะ

1.อิจฉาริษยาคนที่รวยและสูงกว่าตน และดูถูกคนยากจนที่ต่ำกว่า


2.ไม่ทำทานขัดขวางคนที่จะทำทาน
3.นำทรัพย์สินของศาสนาและส่วนรวมมาเป็นของตนเอง
4.ติฉินนินทา กล่าวร้ายพระ และครูบาอาจารย์ของตนเอง
5.ยุให้พระสงฆ์และหมู่คณะแตกแยกกัน


6.ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อทำลายเด็กในครรภ์
7.แช่งหรือด่าผู้ที่ทำบุญและทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์
8.ทุจริตในการค้า
9.ทำร้ายพ่อแม่


10.กลางคืนถือศีล กลางวันเป็นพราน

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed