5 เทคนิคประหยัดไฟง่ายๆด้วยตนเอง


เพราะปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น จึงทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มตามมา คุณสามารถเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธีและประหยัดพลังงาน ได้ง่ายๆด้วยวิธีดังนี้

1. ปิดไฟที่ไม่จำเป็น
    ควรเปิดไฟเท่าที่จำเป็น ไม่เปิดเอาไว้ทั่วบ้าน และไม่เปิดไฟทิ้งไว้หากไม่อยู่ และก่อนออกจากบ้านทุก
ครั้งให้ตรวจสอบก่อนว่ามีไฟดวงใดเปิดอยู่หรือไม่  จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟลงได้

2. ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ :
     หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟที่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดทั่วไปถึง 75 % และยังเป็นหลอดที่
อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดชนิดอื่น  ดังนั้น หากคุณเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จะช่วย
ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้น

3. ลดการใช้แอร์
    เพราะอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้หลายๆบ้านต้องติดเครื่องปรับอากาศเพิ่ม และเปิดในเวลากลางวันมากขึ้น
กว่าแต่ก่อน ดังนั้นหากต้องการลดค่าไฟลงอาจเปลี่ยนจากการเปิดแอร์ในเวลากลางวันเป็นเปิดหน้าต่าง
รับลมธรรมชาติและเลือกใช้พัดลมไอเย็นที่กินไฟเท่ากับพัดลมแต่ให้ความเย็นเท่าเครื่องปรับอากาศ

4. ทำความสะอาดและจัดระเบียบตู้เย็น
    ตู้เย็นที่สกปรกและมีของอยู่มากจนเกินไปจะทำให้ตู้เย็นกินไฟมากขึ้น เพราะของที่มากเกินไปจะทำให้
เครื่องทำความเย็นได้น้อยลง และยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกด้วย

5. ไม่เปิดทีวีทิ้งไว้
เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างหนึ่งเพราะโทรทัศน์กินไฟค่อนข้างมาก  ดังนั้น เมื่อคุณไม่ได้ดู
แล้วให้ปิดโทรทัศน์ทันที

 

แสดงความคิดเห็น
No Comments Yet

Comments are closed