ครม.ประกาศมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ”

ครม.ประกาศมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” ให้นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ในช่วง 11 พย.-3 ธค. 60 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาท

ครม. เห็นชอบมาตรการลดภาษี ที่กระทรวงการคลังเสนอ จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยบุคคลธรรมดาสามารถขอใบกำกับภาษีกับร้านค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในช่วงวันที่ 11 พย.-3 ธค. 60 นำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปี 60 ได้ตามวงเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบเป็นหลักฐาน คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.05%

สินค้าที่ได้รับการยกเว้น สุรา บุหรี่ น้ำมัน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

No Comments Yet

Comments are closed